kryzys w liczbach

Migracja dzieci to światowa rzeczywistość. Od 2015 roku 31 milionów dzieci mieszka poza granicami kraju, w którym się urodziło. Większość z nich przeprowadziło się ze swoimi rodzicami. Jednak wśród grupy migrujących dzieci 10 milionów z nich to dzieci-uchodźcy, a 1 milion to młode osoby poszukujące azylu, które uciekają przed konfliktem zbrojnym, przemocą i prześladowaniem.

Źródło: United Nations Children’s Fund (UNICEF), A child is a child: Protecting children on the move from violence, abuse and exploitationhttps://www.unicef.org/publications/index_95956.html, Maj 2017, s. 10. Udostępnione za zgodą UNICEF.

Dzieci na tle wszystkich ubiegających się o azyl w Europie

Tab. 1 Liczba ubiegających się o azyl w 32 krajach europejskich w latach 2008-2016

W 2016 roku ponad 1.2 miliona osób ubiegało się o azyl w 32 krajach Europy – to trzy razy więcej niż w 2013 r.

Źródło: United Nations Children’s Fund (UNICEF), A child is a child: Protecting children on the move from violence, abuse and exploitationhttps://www.unicef.org/publications/index_95956.html, Maj 2017, s. 10. Udostępnione za zgodą UNICEF.

Dzieci ubiegające się o azyl

Sytuacja dzieci jest znaczenie bardziej dramatyczna. W porównaniu z 2008 r. ich liczba wzrosła dziesięciokrotnie, a w porównaniu z 2013 r. – czterokrotnie.

Stosunek dzieci do dorosłych ubiegających się o azyl wzrósł prawie o połowę – z 1 dziecka na 5 uchodźców w 2008 r. do 1 dziecka na 3 uchodźców w 2016 r.

Alarmująco wzrasta liczba dzieci, które biorą odpowiedzialność za siebie samych. W 2015 roku 75% dzieci, które przybyły do Włoch trasą centralno-śródziemnomorską, to dzieci pozbawione opieki i towarzystwa osób dorosłych. Ta ilość w 2016 roku wzrosła do 92% i utrzymywała się do lutego 2017 r. Większość tych dzieci przybyła z Erytrei, Gambii, Nigerii, Egiptu i Gwinei.

Źródło: United Nations Children’s Fund (UNICEF), A child is a child: Protecting children on the move from violence, abuse and exploitationhttps://www.unicef.org/publications/index_95956.html, Maj 2017, s. 10. Udostępnione za zgodą UNICEF.

Liczba uchodźców według UNHCR – połowa z migrujących osób to dzieci. W latach 2011-2016 ich liczba wzrosła o 59%.

Tab. 2. Wiek uchodźców w latach 2003-2016

Przez ostatnie 5 lat całkowita liczba uchodźców wzrosła o 59% - z 10.4 miliona do 16.5 miliona.

 

Połowa wszystkich uchodźców to dzieci - osoby poniżej 18. roku życia. W 2015 r. 8.2 miliona dzieci mieszkało poza krajem swojego urodzenia.

Źródło: United Nations Children’s Fund (UNICEF), A child is a child: Protecting children on the move from violence, abuse and exploitationhttps://www.unicef.org/publications/index_95956.html, Maj 2017, s. 11. Udostępnione za zgodą UNICEF.

Powody migracji dzieci

Powody migracji dzieci mogą ulegać zmianom a także na siebie się nakładać. Jednak często istnieją sytuacje, które zmuszają dzieci do opuszczenia swojego domu. Wielu młodych migrantów wyrusza w poszukiwaniu szans na lepszą szkołę lub pracę. Nierzadko jednak opuszczają swoje domy, żeby uniknąć perspektywy niechcianego dziecięcego małżeństwa, okaleczania rytualnego (w przypadku dziewcząt) czy przymusowego werbunku do organizacji bojowych. Kobiety i młode dziewczyny mają mniejszy wpływ na decyzję o migracji, niż mężczyźni i chłopcy. O tym czy kobiety mogą wyjechać ze swojego kraju często decyduje rodzina.

Dzieci migrują z powodu rozpadu rodziny – rozwodu czy jedno lub dwoje rodziców zginie. Inne chcą dołączyć do rodziny, która już znajduje się za granicą.

Przyczyną znaczącej ilość dzieci migrujących samodzielnie z Ameryki Środkowej jest fakt, że jedno z rodziców lub bliskich już wcześniej wyemigrowało, a dzieci odczuwają potrzebę dołączenia do bliskich im osób.

Niektóre z dzieci migrują na własną rękę, ponieważ mają większe szanse na przejście granic niż ich starsi członkowie rodziny.

Z przeprowadzonych badań w Afganistanie wynika, że pośród dzieci i młodzieży migrującej duży odsetek stanowią te osoby, mające świadomość tego, że w krajach europejskich oraz Australii będą mogli liczyć na specjalne przywileje, które dają im szansę na pozostanie w tych krajach – czyli na akceptację i przyzwolenie na stały pobyt.

Źródło: United Nations Children’s Fund (UNICEF), A child is a child: Protecting children on the move from violence, abuse and exploitationhttps://www.unicef.org/publications/index_95956.html, Maj 2017, s. 14. Udostępnione za zgodą UNICEF.

Powody migracji dzieci:

  • ucieczka przed przemocą, konfliktem zbrojnym oraz prześladowaniem;
  • schronienie się przed skutkami zmian klimatycznych oraz katastrof naturalnych, biedy oraz nierówności społecznej;
  • chęć realizowania marzeń o lepszym życiu.

Źródło: United Nations Children’s Fund (UNICEF), A child is a child: Protecting children on the move from violence, abuse and exploitationhttps://www.unicef.org/publications/index_95956.html, Maj 2017, s. 14. Udostępnione za zgodą UNICEF.

Liczba samotnych dzieci ubiegających się o azyl w Europie dramatycznie wzrosła po 2013 r.

Tab. 3. Liczba samotnych dzieci ubiegających się o azyl w 32 krajach Europy według wieku w latach 2008-2016.

W 2015 i 2016 roku na prawie 800 000 dzieci, które ubiegały się o azyl w Europie 170 000 pozostało bez opieki.

Fakty w skrócie:

  • Szacuje się, że we wrześniu 2016 roku wychwycono w Libii 256 000 emigrantów – z czego 28 031 to kobiety (11%) i 23 102 to dzieci (9%), wśród których znalazły się dzieci bez opieki dorosłych. Przypuszcza się jednak, że prawdziwe dane mogą być 3 razy wyższe.
  • Z 181 436 osób przybyłych do Włoch w 2016 r., którzy przepłynęli Morze Śródziemne, 28 223 to były dzieci (prawie 16%).
  • 9 na 10 dzieci, które przekroczyło Morze Śródziemne, były osamotnione. Całkowita liczba migrujących dzieci to 25 846. To jest dwa razy więcej niż we wcześniejszym roku (2016).
  • Szacuje się, że 4 579 osób zginęło podczas próby przepłynięcia Morza Śródziemnego między Libią i Włochami, z czego ponad 700 osób to były dzieci.

Źródło: United Nations Children’s Fund (UNICEF), A child is a child: Protecting children on the move from violence, abuse and exploitationhttps://www.unicef.org/publications/index_95956.html, Maj 2017, s. 14. Udostępnione za zgodą UNICEF.

Źródło: United Nations Children’s Fund (UNICEF), A deadly journey for children: The Central Mediterranean Migration Routehttps://www.unicef.org/publications/index_94905.html, Luty 2017, s. 2. Udostępnione za zgodą UNICEF.

Źródło: United Nations Children’s Fund (UNICEF), A deadly journey for children: The Central Mediterranean Migration Routehttps://www.unicef.org/publications/index_94905.html, Luty 2017, s. 2. Udostępnione za zgodą UNICEF.

czytaj również

Współczesny kryzys migracyjny w Europie

przydatne linki

patronat honorowy

realizacja

Projekt finansowany

przez urząd miasta opola

© 2018 Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.