KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

w oparciu o książkę Barbary Gawryluk "Teraz tu jest nasz dom"

Temat: Kiedy nagle musisz wszystko zostawić...

Grupa wiekowa: uczniowie kl. 5- 8 szkoły podstawowej

Cele lekcji:

 • Poznanie pojęć: stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja, łańcuch dyskryminacji.
 • Poznanie fragmentów książki B. Gawryluk pt. "Teraz tu jest nasz dom".
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Budowanie postawy empatycznej.
 • Doskonalenie umiejętności uczestnictwa w dyskusji.
 • Ćwiczenie umiejętności analizy i oceny faktów, a także możliwych rozwiązań sytuacji trudnej.
 • Doskonalenie umiejętności formułowania myśli i spokojnego rozważania problemu.
 • Ćwiczenie umiejętności pracy z wykorzystaniem drzewka decyzyjnego i metaplanu.

Cele sformułowane w języku ucznia:

 • Podczas dzisiejszych zajęć będziecie mieli okazję rozmawiać o sytuacjach trudnych – związanych z odrzuceniem i wykluczeniem. Wcielicie się też (na czas szukania odpowiedzi) w osoby zagrożone tym zjawiskiem.
 • Poznacie również historię chłopca, który próbuje odnaleźć się w nowej, trudnej sytuacji. Przedyskutujecie jego problem i poszukacie możliwych rozwiązań.

Pytanie kluczowe: Jak być sobą, gdy nie akceptuje cię społeczność, w której funkcjonujesz?

Metody i formy pracy:

 • praca indywidualna
 • praca w grupie
 • dyskusja
 • metaplan
 • drzewko decyzyjne

Pomoce dydaktyczne:

 • załączniki do konspektu
 • kolorowe markery
 • kolorowe karteczki samoprzylepne
 • koperty
 • zaszyfrowane miejsca ukrycia kopert

 

 

Przebieg lekcji:

 

I Faza przygotowawcza

 

 1. Przed wejściem do klasy każdy z uczniów otrzymuje indywidualną wiadomość zaszyfrowaną dowolnym szyfrem (jest w niej podane miejsce ukrycia koperty z kartą postaci – dla każdego ucznia jedna koperta, każda schowana w innym miejscu). Po rozszyfrowaniu i odnalezieniu przydzielonych kopert nauczyciel przedstawia uczniom tematykę i cele zajęć. Uczniowie zapoznają się z zawartością kopert – określeniem postaci, w której sytuację mają się wczuć.

 

II Faza realizacyjna

 1. Uczniowie odpowiadają pisemnie na pytania umieszczone na karcie (Materiał dla uczniów 1).
 2. Po wykonaniu zadania uczniowie wraz z nauczycielem siadają w kręgu. Chętne osoby czytają swoje odpowiedzi, dzielą się spostrzeżeniami, a także emocjami wywołanymi zadaniem. Nauczyciel moderuje dyskusją. Uczniowie najprawdopodobniej zauważą, że w kartach pojawiły się sytuacje, na które człowiek nie ma wpływu, a które silnie wpływają na odbiór jego osoby przez społeczeństwo. Nauczyciel prowadzi rozmowę w kierunku wspólnego zdefiniowania pojęć: stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja, a także zrozumienia zależności między nimi (łańcuch dyskryminacji).
 3. Nauczyciel zadaje pytanie kluczowe: Jak być sobą, gdy nie akceptuje cię społeczność, w której funkcjonujesz?
 4. Uczniowie odsłuchują dwa fragmenty (pierwszy i ostatni) audiobooka B. Gawryluk "Teraz tu jest nasz dom". Po wysłuchaniu nagrań  pierwszym zadaniem klasy jest wspólne stworzenie metaplanu, który umożliwi ocenę sytuacji, w jakiej znajduje się główny bohater.
 5. W środku kręgu, w którym siedzą uczniowie, nauczyciel rozkłada arkusz brystolu z rozrysowanymi poszczególnymi etapami pracy (przykład – Materiał dla nauczyciela 1). Wspólnie określają sytuację wyjściową – problem głównego bohatera. Następnie uczniowie otrzymują kolorowe karteczki, zapisują na nich odpowiedzi na kolejne pytania i przyklejają je w określonym miejscu plakatu. Podczas etapu końcowego tworzenia metaplanu klasa jest dzielona na grupy, każdy zespół opracowuje wnioski, których realizacja doprowadzić może do poprawy sytuacji.
 6. Następnym ogniwem zajęć jest szczegółowa analiza wniosków, które zostały wyprowadzone na poprzednim etapie lekcji, a także dostrzeżenie nowych rozwiązań, które mogą pomóc głównemu bohaterowi w poprawie jego sytuacji. Klasa pracuje w tych samych grupach, w których podsumowywała poprzednią dyskusję. Każda otrzymuje schemat drzewka decyzyjnego (Materiał dla uczniów 2) i ma za zadanie rozważyć możliwe rozwiązania sytuacji szkolnej bohatera. Grupy prezentują rezultaty prac, dyskutują nad możliwymi rozwiązaniami oraz sytuacją bohatera.

 

III Faza podsumowująca

 

 1. Uczniowie, pozostając nadal w kręgu, określają emocje i uczucia wzbudzone w nich przez poznany fragment historii chłopców. Zastanawiają się, z jakimi przemyśleniami wychodzą z zajęć. Podsumowują metodą świateł drogowych poziom satysfakcji z opracowanych przez siebie wniosków, a także słownie podsumowują cele (czego nauczyli się podczas zajęć) oraz sugerują, co można jeszcze zrobić, by podnieść jakość dyskusji.

O autorce

Kamila Żędzianowska jest nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu. Od lat zakochana w alternatywnych metodach kształcenia. Kamila ukończyła również studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Prowadzi również zajęcia z bajkoterapii i Teatru Kamishibai. Po pracy śpiewa w zespole rockowym, pochłania książki w ilościach hurtowych i zatraca się w zabawach z córką.

patronat honorowy

realizacja

Projekt finansowany

przez urząd miasta opola

© 2018 Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.