KONSPEKT LEKCJI HISTORII

w oparciu o książkę Barbary Gawryluk "Teraz tu jest nasz dom"

Temat: Uchodźstwo jako skutek konfliktów zbrojnych

Grupa wiekowa: uczniowie kl. 8 szkoły podstawowej

Cele w języku ucznia:

 • Poznasz, dlaczego dorośli i dzieci migrują.
 • Dowiesz się, jakie są skutki wojen dla ludności cywilnej.
 • Dostrzeżesz analogię między wydarzeniami z przeszłości i współczesności.
 • Będziesz umiał/umiała posługiwać się terminami: uchodźca, imigrant, migracja.
 • Będziesz wiedział/wiedziała, że migracje ludności i pojawienie się uchodźców to skutek każdego konfliktu.

Pytanie kluczowe: Jakie są skutki działań zbrojnych dla ludności cywilnej?

NACOBEZU:

 • Wiem, kim jest uchodźca.
 • Umiem dopasować skutki do podanego konfliktu.
 • Wypowiadam się z szacunkiem do innych osób.
 • Potrafię wyciągać najważniejsze informacje z tekstu.

Metody i formy pracy:

 • mapa myśli
 • praca w grupie
 • praca z tekstem i materiałem źródłowym
 • dyskusja

Pomoce dydaktyczne:

Czas trwania: 90 min.

 

Przebieg lekcji:

 1. Przed rozpoczęciem zajęć przedstaw uczniom cele zajęć i wskaż kryteria oceniania.
 2. Rozdaj uczniom kolorowe kartki samoprzylepne. Następnie na tablicy zapisz wyraz UCHODŹCA. Poproś uczniów, aby zapisali na kartkach swoje pierwsze skojarzenie z tym pojęciem. Jeśli będą gotowi, to podchodzą do tablicy i przyklejają kartkę obok napisu. Następnie odczytaj treść kartek na forum. Ćwiczenie pokaże, jaki jest stan wiedzy uczniów na temat słowa uchodźca oraz jakie stereotypy za tym pojęciem się kryją.
 3. Zabawa – poznanie terminów. Nauczyciel dzieli klasę na czteroosobowe grupy. Uczniowie otrzymują pocięte karteczki ze zdaniami (Materiał dla uczniów 1). Ich zadaniem jest dopasowanie poszczególnych elementów do siebie, by powstały poprawne definicje. Uczniowie otrzymują 5 min. na wykonanie tego zadania. Po wyznaczonym czasie uczestnicy odczytują definicje, które utworzyli. W razie potrzeby nauczyciel koryguje wypowiedzi uczniów. Nauczyciel może dopytać uczniów, czy z tych definicji wynika, że imigrant i uchodźca to są pojęcia synonimiczne. Podaje różnice tych pojęć. Pomocna może być notatka merytoryczna.
 4. Każda grupa otrzymuje planszę A4 podzieloną na cztery pola (Materiał dla uczniów 2). W każdym polu jest podany jeden konflikt (dwa historyczne, dwa współczesne): I wojna światowa, II wojna światowa, wojna w Syrii, wojna na Ukrainie. Dodatkowo uczniowie otrzymują pocięte kartki ze skutkami poszczególnych konfliktów. Ich zadaniem jest dopasowanie skutków do podanych wojen. Następnie po pracy w zespole, grupy razem decydują o przydziale skutków do konfliktów. W toku dyskusji powinna pojawić się myśl, że podane skutki pasują do każdego pola z konfliktami. Zadanie ma na celu pokazanie uczniom, jakie są skutki działań zbrojnych dla ludności cywilnej. Dodatkowo zwróci uwagę, że każdy konflikt zbrojny wywołuje jednakowe skutki dla ludności cywilnej (bez względu na to, czy dany konflikt pojawiał się w przeszłości, czy współcześnie). Ponadto każda grupa otrzymuje metryczki z podstawowymi informacjami na temat danego konfliktu (Materiał dla uczniów 3).
 5. Nauczyciel krótko omawia sytuację dzieci-uchodźców. Może wykorzystać materiały ze strony www.dziecieceodyseje.pl. Przedstawia powody migracji oraz liczbę młodych ludzi zmieniających miejsce zamieszkania. Zwraca uwagę, że migracje tych osób są spowodowane skutkami konfliktów zbrojnych, na które cywile, zwykli mieszkańcy miast czy wiosek nie mieli wpływu.
 6. Każda grupa otrzymuje fragment książki "Tu jest nasz dom" Barbary Gawryluk (Materiał dla uczniów 4). Nauczyciel wspomina, że w książce zostaje opisana historia rodziny z Ukrainy, która ewakuuje się z Doniecka (historia nieco zmieniona, oparta na prawdziwych wydarzeniach). Uczniowie w ciszy zapoznają się z fragmentami utworu. Następnie zapisują w punktach, z jakimi problemami musiało zmierzyć się dziecko, które z powodu wojny, uciekało z rodzicami za granicę. Na koniec pracy jedna osoba z grupy opowiada, o czym był ich fragment, a następnie odczytuje problemy migrującego dziecka. Nauczyciel może zapytać uczniów, czy dziecko może uniknąć skutków konfliktów zbrojnych? Jak można uchronić dziecko przed takimi wydarzeniami? Jak my sami możemy pomóc takim dzieciom, dorosłym?
 7. Podsumowanie: Nauczyciel wiesza na tablicy kartkę z rysunkiem walizki (lub może narysować ją na tablicy). Uczniowie otrzymują trzy karteczki samoprzylepne. Na każdej zapisują to, co najbardziej utkwiło im w pamięci z lekcji, następnie przyklejają je obok walizki.

 

O autorce

Agata Świerc jest nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu. Od wielu lat również instruktorem harcerskim. W swojej pracy z młodzieżą często wykorzystuje metody harcerskie. Chętnie bierze udział w szalonych projektach i szkoleniach. Jej pasją jest żeglarstwo, a ostatnio jazda konna. Jeśli trafi jej się jakaś dłuższa wolna chwila, to czyta książki, gotuje lub po prostu leży na kanapie i ogląda dobre filmy.

patronat honorowy

realizacja

Projekt finansowany

przez urząd miasta opola

© 2018 Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.